متخصص زنان و زایمان
توضیحات

جهت دانلود هر مقاله روی عنوان آن مقاله کلیک بفرمایید.

از قسمت جستجو می توانید برای جستجوی مقاله مورد نظر استفاده فرمایید.

در صورت تمایل می توانید نظرات یا تجربیات خود را در خصوص هر یک از مقالات ذکر بفرمایید. نظرات پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهند شد.

همچنین می توانید به مقالات امتیاز دهید.

دانلود مقاله
دانلود متن کامل مقاله های مجله
  The Journal of the American Society of Anesthesiologistsدانلود مقاله
دانلود متن کامل مقاله های مجله
  CJA
Journal


ASA Journal - The Journal of the American Society of Anesthesiologists
   2017 Articles

   Yi Chia - Wang , et al
 Effects ofPositiveAirwayPressureandMechanical Ventilation oftheLungsDuringCardiopulmonary Bypass onPulmonaryAdverseEventsAfterCardiac Surgery: ASystematicReviewandMeta-Analysis.pdf  1
   Juan C. Bianco, MD , et al
 Heart TransplantationinPatients Z60 Years: Importance ofRelativePulmonaryHypertensionand Right VentricularFailureonMidtermSurvival 2
 Ruhi Shi, et al Dexmedetomidine as a promising prevention strategy for cardiac surgery-associated acute kidney injury: a meta-analysis  3
 Rabie Soliman , et al  Comparison of the Renoprotective Effect of Dexmedetomidine and Dopamine in High‑risk Renal Patients Undergoing Cardiac Surgery: A Double‑blind Randomized Study 4
   Xu Liu ,MSc,  et al  Dexmedetomidine vs propofol sedation reduces delirium in patients after cardiac surgery: A meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials 5
   Narges Payani, et al
 The Effect of Intravenous Administration of Active Recombinant Factor VII on Postoperative Bleeding in Cardiac Valve Reoperations; A Randomized Clinical Trial.pdf 6
   Mostafa Sadeghi , et al
 A randomized, double blind trial of prophylactic fibrinogen to reduce bleeding in cardiac surgery 7
     Anesthesia and Analgesia.pdf 8
  Alireza Jalali , et al
Can Plasma Fibrinogen Levels Predict Bleeding After Coronary Artery Bypass Grafting?  9
   Zhen-feng Zhou , et al
 Mild volume acute normovolemic hemodilution is associated with lower intraoperative transfusion and postoperative pulmonary infection in patients undergoing cardiac surgery – a retrospective, propensity matching study 10
   Alireza Jahangirifard, MD, et al
 CATH731625_Rev1.pdf  11
  ,Kikuko Suga, MD
 et al
Impact ofLeft Heart Bypass on Arterial Oxygenation During One-Lung Ventilation for Thoracic Aortic Surgery  12
  E. Orestes O'brien. MD, et al Hemodynamic Consequence of Hand Ventilation Versus Machine Ventilation During Transport After Cardiac Surgery  13
   Robeta Meroni , MD, et al Feasibility of Anesthesia Maintenance With Sevoflurane During Cardiopulmonary Bypass: A Pilot Pharmacokinetics Study  14
   Pierre-Gregoire Guinot, MD , et al Central Venous-to-Arterial Carbon Dioxide Partial Pressure Difference in Patients Under going Cardiac Surgery is Not Related to Postoperative Outcomes  15
   Matthew J. chan , et al  Near-Infrared Spectroscopy in Adult Cardiac Surgery Patients:A Systematic Review and Meta-Analysis 16
  Saskia Rijkenberg, RN, Msc, et al   Pain Measurement in Mechanically Ventilated Patients After CardiacSurgery:Comparison of the Behavioral Pain Scale(BPS) and the Critical-Care Pain ObservationTool(CPOT) 17
   Patrizio Vitulo, MD, et al Challenge of Pregnancy in Patients With Pre-Capillary Pulmonary Hypertension: Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation asanInnovativeS upport for Delivery  18
   Rabail Chaudhry, MD , et al Gastrointestinal Complications After Cardiac Surgery: A Nationwide Population-Based Analysis of Morbidity and Mortality Predictors   19
   AMMAR AS, et al
Cardiac and renal protective effects of dexmedetomidine in cardiac surgeries: A randomized controlled trial  20
   Srikanth, MD, et al
Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta: Principles, Initial Clinical Experience, and Considerations for the Anesthesiologist  21
   Merve Yazici Kara, et al
 Role of Dexmedetomidine on Outcomes after Elective Cardiac Surgery 22
   Xue Li , et al
 Impact of dexmedetomidine on the incidence of delirium in elderly patients after cardiac surgery: A randomized controlled trial 23
   mouin s. Abdallah, MD, MSc , et al
 Quality of Life After Surgery or DES in Patients With 3-Vessel or Left Main Disease 24
    Pavel S Roshanov, et al
 External validation of the Revised Cardiac Risk Index and update of its renal variable to predict 30-day risk of major cardiac complications after non-cardiac surgery: rationale and plan for analyses of the VISION study 25
   Brian Pierce, MD , et al
Clinical Outcomes of Remote Ischemic Preconditioning Prior to Cardiac Surgery: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials  26
   Ramesh Patel , et al
 Monitoring Microcirculatory Blood Flow during Cardiopulmonary Bypass in Paediatric Cardiac Surgery Patients as a Predictor for Anaerobic Metabolism 27
  Ole Broch ,  et al Accuracy of Cardiac Output by Nine Different Pulse Contour Algorithms in Cardiac Surgery Patients: A Comparison with Transpulmonary Thermodilution  28
   Doaa Mohamed El Amrousy , et al
 Efficacy of Prophylactic Dexmedetomidine in Preventing Postoperative Junctional Ectopic Tachycardia After Pediatric Cardiac Surgery 29
   Paula Duque-Sosa , et al
 Perioperative hemoglobin area under the curve is an independent predictor of renal failure after cardiac surgery. Results from a Spanish multicenter retrospective cohort study 30
   Min Hur , et al
Preoperative aspirin use and acute kidney injury after cardiac surgery: A propensityscore matched observational study 31
   Mohamed F.Ismail , et al
Factors influencing postoperative atrial fibrillation in patients undergoing on-pump coronary artery bypass grafting, single center experience  32
   Jin Sun Cho , et al
 Effect of perioperative sodium bicarbonate administration on renal function following cardiac surgery for infective endocarditis: a randomized, placebo-controlled trial 33
   Yu Inata
Complex effects of high-flow nasal cannula therapy on hemodynamics in the pediatric patient after cardiac surgery 34
   Milo Engoren , et al
A retrospective analysis of the effect of blood transfusion on cerebral oximetry entropy and acute kidney injury
35
   Murali Chakravarthy
 Modifying Risks to Improve Outcome in Cardiac Surgery: An Anesthesiologist’s Perspective 36
   vishwakarma Rajkumar, MD , et al
 Utility of Sonoclotin Prediction of Postoperative Bleeding in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgery for Congenital Cyanotic Heart Disease:A Prospective Observational Study 37
   Volodymyr Protsyk , et al
 Fluid Management in Cardiac Surgery – Results of a Survey in European Cardiac Anesthesia Departments  38
   Pierre Couture , et al
 Low Dose Versus High Dose Tranexamic Acid Reduces the Risk of Non-Ischemic Seizures after Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass 39
   Jonas Holm , et al
 Copeptin release in cardiac surgery – a new biomarker to identify risk patients? 40
   Andrew D.Shaw , et al
 Cardiac surgery-associated acute kidney injury: tools for enriching clinical trial populations 41
   The Society of Thoracic Sergeons Task Force on Resuscitation After Cardiac Surgery
The Society of Thoracic Surgeons Expert Consensus for the Resuscitation of Patients Who Arrest After Cardiac Surgery  42
   Frances Krawiec , MHSc , et al
 Duodenal ulcers are a major cause of gastrointestinal bleeding after cardiac surgery  43
  Guzzetta , Nina A., et al
The Congenital Cardiac Anesthesia Society – An Update on the First Twelve Years  44
     Murata ,M. , et al
 Preoperative hepatic dysfunction could predict postoperative mortality and morbidity in patients undergoing cardiac surgery: Utilization of the MELD scoring system  45

 Singh, V ., et al
Outcomes of hemodynamic support with Impella in very high-risk patients undergoing balloon aortic valvuloplasty: Results from the Global cVAD Registry
 
46  
    Marcos G. Lopez., et al
Intraoperative cerebral oxygenation, oxidative injury, and delirium following cardiac surgery  47
   Christopher F. Tirotta, MD, MBA., et al
Non-invasive cardiac outputmonitor validation study in pediatric cardiac surgery patients   48
   Sumeet Reddy , MBchB., et al
Choice ofFluidTherapyandBleedingRiskAfter Cardiac Surgery  49
   Vladimir V. Lomivorotov , MD, Phd., et al
 Low-Cardiac-Output SyndromeAfter Cardiac Surgery 50
   Luigi Olper, PT., et al
Continuous PositiveAirwayPressureVersus Oxygen TherapyintheCardiacSurgicalWard:A Randomized Trial   51
 January 2015 • Volume 122 • Issue 1
   Kamalipour.H, MD

Characterizing the Epidemiology of Postoperative Transfusion-related Acute Lung Injury

 1
   Kamalipour.H, MD

Characterizing the Epidemiology of Perioperative Transfusion-associated Circulatory Overload

 2
   Kamalipour.H, MD

Transfusion Requirements in Surgical Oncology Patients: A Prospective, Randomized Controlled Trial

 3
  Kamalipour.H, MD 

Postoperative Bladder Catheterization Based on Individual Bladder Capacity: A Randomized Trial

4
   Kamalipour.H, MD

A Randomized Control Trial of Bupivacaine and Fentanyl versus Fentanyl-only for Epidural Analgesia during the Second Stage of Labor

5
February 2015 • Volume 122 • Issue 2
  Kamalipour.H, MD 

Intraoperative Core Temperature Patterns, Transfusion Requirement, and Hospital Duration in Patients Warmed with Forced Air

6
   Kamalipour.H, MD

Effect of Lateral Tilt Angle on the Volume of the Abdominal Aorta and Inferior Vena Cava in Pregnant and Nonpregnant Women Determined by Magnetic Resonance Imaging

7
  Kamalipour.H, MD 

Sodium Bicarbonate and Renal Function after Cardiac Surgery: A Prospectively Planned Individual Patient Meta-analysis

8
   Kamalipour.H, MD

Effect of Minocycline on Lumbar Radicular Neuropathic Pain: A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Clinical Trial with Amitriptyline as a Comparator

9
  Kamalipour.H, MD 

GlideScope Cobalt Videolaryngoscope: Mirrors and Illusions

10
   Kamalipour.H, MD

Finding a Place for Grief in the Workplace

11
  Kamalipour.H, MD 

“I, Am a Person”

12
 March 2015 • Volume 122 • Issue 3
  Kamalipour.H, MD 

Finding and Getting What You Want When You Want It Just Got Easier at Anesthesiology

13
Kamalipour.H, MD

Measurement of Disability-free Survival after Surgery

14
   Kamalipour.H, MD

Incidence of Intraoperative Hypersensitivity Reactions: A Registry Analysis: A Registry Analysis

15
  Kamalipour.H, MD 

Postoperative Opioid-induced Respiratory Depression: A Closed Claims Analysis

 16
  Kamalipour.H, MD 

Role of Spinal CXCL1 (GROα) in Opioid Tolerance: A Human-to-rodent Translational Study

17
  Kamalipour.H, MD 

Review of the Performance of Quantitative Sensory Testing Methods to Detect Hyperalgesia in Chronic Pain Patients on Long-term Opioids

18
Kamalipour.H,
MD

Images in Anesthesiology: Facemask Ventilation with a Frontonasal Encephalocele

 19
Kamalipour.H,
MD

Ten Things I Learned as an Intern

 20


 Article  Recommended by
Title
.No
June 2014 • Volume 120 • Number 6
   Kamalipour.H, MD Bilateral Suprazygomatic Maxillary Nerve Block for Cleft Palate Repair in Children   1
  Kamalipour.H, MD  Comparative Analysis of Outcome Measures Used in Examining Neurodevelopmental Effects of Early Childhood Anesthesia Exposure  2
   Kamalipour.H, MD Effect of a Cognitive Aid on Adherence to Perioperative Assessment and Management Guidelines for the Cardiac Evaluation of Noncardiac Surgical Patients  3
  Kamalipour.H, MD  Effect of Using a Safety Checklist on Patient Complications after Surgery  4
   Kamalipour.H, MD Managing the Critically Ill Child A Guide for Anaesthetists and Emergency Physicians  5
  Kamalipour.H, MD  Manual of Geriatric Anesthesia 6
   Kamalipour.H, MD Serious Complications Related to Obstetric Anesthesia 7
  Kamalipour.H, MD  Reversal of Dabigatran-induced Bleeding by Coagulation Factor Concentrates in a Rat-tail Bleeding Model and Lack of Effect on Assays of Coagulation  8
July 2014 • Volume 121 • Number 1
  Kamalipour.H, MD  (R,S)-Ketamine Metabolites (R,S)-norketamine and (2S,6S)-hydroxynorketamine Increase the Mammalian Target of Rapamycin Function  9
  Kamalipour.H, MD  Aspiration Induced by Remifentanil 10
  Kamalipour.H, MD  Data on the Anesthetic Procedure or Surgical Risk Are Still Necessary   11
   Kamalipour.H, MD Factors Affecting Survival and Neurologic Outcome of Patient with Perioperative Cardiac Arrest  12
   Kamalipour.H, MD Liver Anesthesiology and Critical Care Medicine 13
  Kamalipour.H, MD  Mechanical Ventilation–associated Lung Fibrosis in Acute Respiratory Distress Syndrome  14
  Kamalipour.H, MD  Near Misses in Pediatric Anesthesia, Second Edition 15
   Kamalipour.H, MD Predictors of Patient Medication Compliance on the Day of Surgery and the Effects of Providing Patients with Standardized yet Simplified Medication Instructions  16
 August 2014 • Volume 121 • Number 2
  Kamalipour.H, MD 

Prospective External Validation of a Predictive Score for Postoperative Pulmonary Complications

17
  Kamalipour.H, MD 

Cyclosporine Protects the Heart during Aortic Valve Surgery

18
   Kamalipour.H, MD Comparison of Three Techniques for Ultrasound-guided Femoral Nerve Catheter Insertion  19
   Kamalipour.H, MD

Electrical Stimulation of the Ventral Tegmental Area Induces Reanimation from General Anesthesia

20
  Kamalipour.H, MD  Intubation Biomechanics - Laryngoscope Force and Cervical Spine Motion during Intubation with Macintosh and Airtraq Laryngoscopes 21
 September 2014 • Volume 121 • Number 3
  Kamalipour.H, MD  Antidepressant Drugs for Prevention of Acute and Chronic Postsurgical Pain 22
  Kamalipour.H, MD  Case Scenario: A Patient on Dual Antiplatelet Therapy with an Intracranial Hemorrhage after Percutaneous Coronary Intervention 23
   Kamalipour.H, MD Compressive Forces and Computed Tomography–derived Positive End-expiratory Pressure in Acute Respiratory Distress Syndrome 24
  Kamalipour.H, MD  Effects of Dexamethasone on Cognitive Decline after Cardiac Surgery 25
  Kamalipour.H, MD  Massive Hemorrhage - A Report from the Anesthesia Closed Claims Project  26
  Kamalipour.H, MD  Predictors of Functional Outcome after Intraoperative Cardiac Arrest 27
  Kamalipour.H, MD  Two Studies on Reversal of Opioid-induced Respiratory Depression by BK-channel Blocker GAL021 in Human Volunteers 28
 October 2014 • Volume 121 • Number 4
  Kamalipour.H, MD Intraoperative Transitions of Anesthesia Care and Postoperative Adverse Outcome
 29
  Kamalipour.H, MD  A Matched Cohort Study of Postoperative Outcomes in Obstructive Sleep Apnea: Could Preoperative Diagnosis and Treatment Prevent Complications
30
  Kamalipour.H, MD  Effects of Dexmedetomidine on Sleep Quality in Critically Ill Patients: A Pilot Study
 31
  Kamalipour.H, MD  Impact of the Anesthetic Conserving Device on Respiratory Parameters and Work of Breathing in Critically Ill Patients under Light Sedation with Sevoflurane
32
  Kamalipour.H, MD  Effects and Timing of Tranexamic Acid on Transfusion Requirements in Patients Undergoing Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass
33
  Kamalipour.H, MD  In Reply  34
   Kamalipour.H, MD Lipid Emulsion Increases the Fast Na+ Current and Reverses the Bupivacaine-induced Block: A New Aspect of Lipid Resuscitation?
 35
  Kamalipour.H, MD  In Reply
36
  Kamalipour.H, MD  Healthcare Technology: Is It Cost Efficient
 37
   Kamalipour.H, MD Safe and Scalable Device Design: A Call for Open Standards
38
   Kamalipour.H, MD In Reply
 39
   Kamalipour.H, MD Pharmacology and Physiology for Anesthesia: Foundations and Clinical Applications
 40
   Kamalipour.H, MD Fundamentals of Neuroanesthesia: A Physiologic Approach to Clinical Practice
41
 November 2014 • Volume 121 • Number 5
    The Proper Role for Epidural Injection of Corticosteroids
42
   Kamalipour.H, MD Lack of Association between Carotid Artery Stenosis and Stroke or Myocardial Injury after Noncardiac Surgery in High-risk Patients
 43
   Kamalipour.H, MD Vasoconstrictor Responses to Vasopressor Agents in Human Pulmonary and Radial Arteries: An In Vitro Study
 44
  Kamalipour.H, MD  Prehabilitation versus Rehabilitation: A Randomized Control Trial in Patients Undergoing Colorectal Resection for Cancer
 45
  Kamalipour.H, MD  Effects of Sevoflurane and Propofol on Frontal Electroencephalogram Power and Coherence
 46
  Kamalipour.H, MD  Epidural Steroid Injections, Conservative Treatment, or Combination Treatment for Cervical Radicular Pain: A Multicenter, Randomized, Comparative-effectiveness Study
 47
  Kamalipour.H, MD  Perioperative Management of the Patient with a Coronary Artery Stent
 
 48
December 2014 • Volume 121 • Number 6
   Kamalipour.H, MD Improving the Management of Hip Fractures in the Elderly: A Role for the Perioperative Surgical Home
 49
  Kamalipour.H, MD  Opioid Abuse and Dependence during Pregnancy: Temporal Trends and Obstetrical Outcomes
50
   Kamalipour.H, MD Application of Process Improvement Principles to Increase the Frequency of Complete Airway Management Documentation
51
  Kamalipour.H, MD  Anesthesia and Increased Hypercarbic Drive Impair the Coordination between Breathing and Swallowing
52
  Kamalipour.H, MD  Importance of Toll-like Receptor 2 in Mitochondrial Dysfunction during Polymicrobial Sepsis
 53
  Kamalipour.H, MD  The Analgesic Effects of Proximal, Distal, or No Sciatic Nerve Block on Posterior Knee Pain after Total Knee Arthroplasty: A Double-blind Placebo-controlled Randomized Trial
 54
دانلود مقاله
دانلود متن کامل مقاله های مجله
 
Anaesthesia Journal


CJA Journal - Canadian Journal of Anesthesia
 Article  Recommended by
Title
.No
CJA Journal
Canadian Journal of Anesthesia

 
January 2015 • Volume 62 • Issue 1
  Kamalipour.H,
MD

Guidelines to the Practice of Anesthesia – Revised Edition 2015

1
  Kamalipour.H,
MD

Ebola virus disease: an update for anesthesiologists and intensivists

2
February 2015 • Volume 62 • Issue 2

 Kamalipour.H, MD

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS): good for now, but what about the future?

3
Kamalipour.H, MD 

Spread and adoption of enhanced recovery from elective surgery in the English National Health Service

4
 Kamalipour.H, MD

Cardiopulmonary exercise testing, prehabilitation, and Enhanced Recovery After Surgery - ERAS

 5
March 2015 • Volume 62 • Issue 3
Kamalipour.H, MD 

The peripartum anesthesiologist

6
 November 2014 • Volume 61 • Issue 11
   Kamalipour.H, MD

Providing quality in anesthesia care in low- and middle-income countries

 1
  Kamalipour.H, MD 

A randomized feasibility trial of clonidine to reduce perioperative cardiac risk in patients on chronic beta-blockade: the EPIC study

2
   Kamalipour.H, MD

Lung re-inflation after one-lung ventilation for thoracic surgery: importance of clamping the dependent lung

3
 October 2014 • Volume 61 • Issue 10
  Kamalipour.H, MD  The withdrawal of treatment is still treatment
4
   Kamalipour.H, MD In defence of consent and capacity boards for end-of-life care
5
  Kamalipour.H, MD  Expanding the use of volatile anesthetic agents beyond the operating room
6
   Kamalipour.H, MD Chronic Postsurgical Pain
7
September 2014 • Volume 61 • Issue 9
  Kamalipour.H, MD  The aging anesthesiologist: Are we asking the right question?
8
   Kamalipour.H, MD Beta-blockers are the old BLACK
 9
  Kamalipour.H, MD  The aging anesthesiologist: a narrative review and suggested strategies
10
 August 2014 • Volume 61 • Issue 8
   Kamalipour.H, MD Can we keep our mothers happy and our babies safe?
11
  Kamalipour.H, MD  Erratum to: From the Journal archives: Cyclopropane: induction and recovery with a bang!
12
   Kamalipour.H, MD Erratum to: Perioperative management of an IgA-deficient recipient of a double-lung transplant
13
  Kamalipour.H, MD  Erratum to: Tracheal palpation to assess endotracheal tube depth: an exploratory study
14
 July 2014 • Volume 61 • Issue 7
   Kamalipour.H, MD Dementia and sensitivity to anesthetics
15
  Kamalipour.H, MD  Optimizing the approach to pain, agitation, and delirium in critical care
16
June 2014 • Volume 61 • Issue 6
   Kamalipour.H, MD Beyond the printed page: Leveraging social media to extend the Journal’s influence
17
  Kamalipour.H, MD  A new option for the treatment of anaphylaxis linked to steroidal neuromuscular blockers: How much value should we grant to case reports?
18
   Kamalipour.H, MD Measuring the impact of simulation: from utopia to reality
19
  Kamalipour.H, MD  Transfer of learning and patient outcome in simulated crisis resource management: a systematic review
20
   Kamalipour.H, MD Use of tracheal palpation to assure correct placement of an endotracheal tube: Letter One
21
 May 2014 • Volume 61 • Issue 5
  Kamalipour.H, MD  Understanding non-inferiority trials: an introduction
22
   Kamalipour.H, MD Finding the sweet spot in preoperative assessment
23
  Kamalipour.H, MD  Clevidipine compared with nitroglycerin for blood pressure control in coronary artery bypass grafting: a randomized double-blind study
24
   Kamalipour.H, MD An observational cohort study to assess glycosylated hemoglobin screening for elective surgical patients
25
  Kamalipour.H, MD  A styletted tracheal tube with a posterior-facing bevel reduces epistaxis during nasal intubation: a randomized trial
26
   Kamalipour.H, MD The increases in potassium concentrations are greater with succinylcholine than with rocuronium-sugammadex in outpatient surgery: a randomized, multicentre trial
27
  Kamalipour.H, MD  Angular change in the line of vision to the larynx: implications for determining the laryngoscopic view
28
   Kamalipour.H, MD Perioperative management of an IgA-deficient recipient of a double-lung transplant
29
  Kamalipour.H, MD  Successful one-stage extraction of an intracardiac and intravenous leiomyoma through the right atrium under transesophageal ultrasound monitoring
30
  Kamalipour.H, MD  Semi-invasive measurement of cardiac output based on pulse contour: a review and analysis
31
   Kamalipour.H, MD Cesarean delivery under general anesthesia: Continuing Professional Development
32
  Kamalipour.H, MD  Cancer pain
33
   Kamalipour.H, MD Erratum to: The utility of transthoracic echocardiography to confirm central line placement: An observational study
 34
 April 2014 • Volume 61 • Issue 4
  Kamalipour.H, MD  Keys to minimizing the risk of spinal cord trauma during a lumbar approach to thoracic epidural
35
   Kamalipour.H, MD Adult stem cells: potential implications for perioperative medicine
36
 March 2014 • Volume 61 • Issue 3
  Kamalipour.H, MD  Back to the future: medical reversals and perioperative medicine
37
February 2014 • Volume 61 • Issue 2
   Kamalipour.H, MD Why anesthesiologists need to care about the way chronic pain is managed
38
  Kamalipour.H, MD  Prevention of chronic pain after surgery: new insights for future research and patient care
39
January 2014 • Volume 61 • Issue 1
   Kamalipour.H, MD Special announcement: Guidelines to the Practice of Anesthesia, Revised Edition 2014
40
  Kamalipour.H, MD  Untreated preoperative depression is not associated with postoperative arrhythmias in CABG patients
41
   Kamalipour.H, MD The diagnostic accuracy of estimated continuous cardiac output compared with transthoracic echocardiography
42
  Kamalipour.H, MD  Use of preoperative antidepressants is not associated with postoperative hospital length of stay
43
   Kamalipour.H, MD Prophylactic glycopyrrolate reduces hypotensive responses in elderly patients during spinal anesthesia: a randomized controlled trial
44
  Kamalipour.H, MD  Elective use of an uncuffed small-bore cricothyrotomy tube with balloon occlusion of the subglottic airway
45
   Kamalipour.H, MD From the Journal archives: Epidural anesthesia in young children: What have we learned in the past 60 years?
46
  Kamalipour.H, MD  Multimodal imaging of an embolized vena cava filter strut causing right ventricular perforation
47
   Kamalipour.H, MD Adequate confirmation of recovery from neuromuscular blockade: What are the obstacles?
48
  Kamalipour.H, MD  Reflections on the changing scope of difficult airway management
49
   Kamalipour.H, MD Ultra-low-dose ketamine infusion for ischemic limb pain
50
  Kamalipour.H, MD Cesarean delivery in a parturient with chronic myeloid leukemia
51 
  Kamalipour.H, MD Anesthesia for Otolaryngologic Surgery
52 
  Kamalipour.H, MD  Erratum to: Guidewire advancement is interrupted by an internal jugular vein valve with a restricted opening: an ultrasound image
 53
Anaesthesia Journal
 Article  Recommended by
Title
.No
Anaesthesia Journal
Journal of the Association of Anesthetists of Great Britain and Ireland
 
January 2015 • Volume 70 • Issue 1
  Kamalipour.H, MD 

Blood – the most important humour?

1
   Kamalipour.H, MD

Modern banking, collection, compatibility testing and storage of blood and blood components

2
Kamalipour.H, MD 

Evidence and triggers for the transfusion of blood and blood products

3
  Kamalipour.H, MD 

Pre-operative anaemia

4
   Kamalipour.H, MD

The pathophysiology and consequences of red blood cell storage

5
  Kamalipour.H, MD 

Red cell transfusion and the immune system

6
  Kamalipour.H, MD 

The current place of aprotinin in the management of bleeding

7

Kamalipour.H, MD 

The current place of tranexamic acid in the management of bleeding

8
Kamalipour.H, MD 

Practical management of major blood loss

9
Kamalipour.H, MD 

Management of peri-operative anti-thrombotic therapy

10
Kamalipour.H, MD 

Laboratory monitoring of haemostasis

11
 Kamalipour.H, MD Point-of-care monitoring of haemostasis
12
Kamalipour.H, MD  Haemostatic management of obstetric haemorrhage
13
Kamalipour.H, MD  Haemostatic management of cardiac surgical haemorrhage 14
Kamalipour.H, MD 

The pathogenesis of traumatic coagulopathy

15
Kamalipour.H, MD  Management of traumatic haemorrhage – the European perspective 
16
Kamalipour.H, MD  Management of traumatic haemorrhage – the US perspective 17
Kamalipour.H, MD  Surgery in patients with inherited bleeding disorders 18
Kamalipour.H, MD  The management of abnormal haemostasis in the 19
Kamalipour.H, MD  Laboratory investigation of anaphylaxis: not as easy as it seems 20
 Kamalipour.H, MD Moral distance and distributive justice: how the increase in organ donation is helping us make better ethical decisions 21
Kamalipour.H,
MD
A cricoid cartilage compression device for the accurate and reproducible application of cricoid pressure 22
Kamalipour.H, MD  Comparison of acoustic and impedance methods with mask capnometry to assess respiration rate in obese patients recovering from general anaesthesia 
 23
Kamalipour.H, MD  A retrospective analysis of 509 consecutive interscalene catheter insertions for ambulatory surgery 24
 Kamalipour.H, MD Radiation exposure to anaesthetists during endovascular procedures 25
Kamalipour.H, MD  Pulmonary hypertension and its management in patients undergoing non-cardiac surgery 26
Kamalipour.H, MD  A systematic review and meta-analysis of perineural dexamethasone for peripheral nerve blocks 27
 Kamalipour.H, MD A performance comparison of the paediatric i-gel with other supraglottic airway devices 28
Kamalipour.H, MD 

Electroanaesthesia – from torpedo fish to TENS

29
Kamalipour.H, MD  ‘Tea trolley’ difficult airway training 30
Kamalipour.H, MD  Clarifying NAP5 31
 Kamalipour.H, MD Red plunger syringes for neuromuscular blocking drugs 32
Kamalipour.H, MD  Older surgical patients – under-aware or overanaesthetised
33
Kamalipour.H, MD  Preloading bougies during videolaryngoscopy 34
 Kamalipour.H, MD Melatonin and postoperative pain: can the heterogeneous be pooled? 
35
Kamalipour.H, MD  Bougie insertion – the perils of 'click' and 'hold-up' signs 36
 Kamalipour.H, MD Intravenous extension lines and the potential for residual drug administration  37
 Kamalipour.H, MD A complication of a wound catheter with an integrated helical coil
38
February 2015 • Volume 70 • Issue 2 
Kamalipour.H, MD  Evaluation of the utility of the Vigileo FloTrac, LiDCO, USCOM and CardioQ to detect hypovolaemia in conscious volunteers: a proof of concept study 
 39
 Kamalipour.H, MD An aid to drug dosing safety in obese children: development of a new nomogram and comparison with existing methods for estimation of ideal body weight and lean body mass 40
Kamalipour.H, MD  Pain after breast reconstruction: passive movement or prolonged immobility?  41
Kamalipour.H, MD  Tackling the axillary blind spot with PECS II
42

Kamalipour.H, MD  Continuous popliteal sciatic nerve block after day-care foot surgery 
43
 Kamalipour.H, MD What is a ‘safe blood pressure’ for anaesthesia? 44
Kamalipour.H, MD  How important is peri-operative hypertension?  45
Kamalipour.H, MD  Aseptic precautions for caudal anaesthesia 46
Kamalipour.H,
MD
Continuing to use 2% chlorhexidine applicators 47
Kamalipour.H,
MD
Safety and efficacy of laryngeal mask airways during tracheostomy 
 48
   Kamalipour.H, MD Ulnar ‘dive’ may not always identify the median nerve in the forearm 
49
Kamalipour.H, MD  Leaking Vygon Cardiff anti-reflux valve 50
March 2015 • Volume 70 • Issue 3
Kamalipour.H, MD  The myth of the difficult airway: airway management revisited 51
 Kamalipour.H, MD Guaranteeing drug delivery in total intravenous anaesthesia  52
Kamalipour.H, MD  Magnesium and rotational thromboelastometry ROTEM® 53
Kamalipour.H, MD  Rotational or standard method of i-gel insertion 54
Kamalipour.H, MD  Recommending AAGBI antisepsis guidance to other medical professionals
55
Kamalipour.H, MD  Skin antisepsis guidelines – time to rethink the ‘rapid sequence spinal’
56
 Kamalipour.H, MD Skin antisepsis guidelines – presentation or concentration 57
Kamalipour.H, MD  Laryngeal cuff pressure – a recoil equilibrium technique
58
Kamalipour.H, MD  The effects of dexmedetomidine on postoperative pain  59
 December 2014 • Volume 69 • Issue 12
   Kamalipour.H, MD Fewer sore throats and a better seal: why routine manometry for laryngeal mask airways must become the standard of care
 1
  Kamalipour.H, MD  The efficacy of lidocaine to prevent laryngospasm in children: a systematic review and meta-analysis
2
   Kamalipour.H, MD Placebos in regional anaesthesia research
3
  Kamalipour.H, MD  Using Jaques Nelaton catheter as an introducer for nasotracheal intubation
4
   Kamalipour.H, MD Trismus and the limits of laryngoscopy
5
  Kamalipour.H, MD  Disposable C-MAC® videolaryngoscope blade – not the same as the re-usable blade
6
   Kamalipour.H, MD Another difficult neonatal intubation using a disposable laryngoscope blade
7
  Kamalipour.H, MD  Femoral nerve block dose after hip fracture
8
   Kamalipour.H, MD Ulnar ‘dive’ identification of the median nerve in the forearm
 9
  Kamalipour.H, MD  Cytological detection of fat globules after embolism
10
   Kamalipour.H, MD Histoacryl® for securing central venous catheters: not so sticky
11
 November 2014 • Volume 69 • Issue 11
  Kamalipour.H, MD  Hypertension and haemodynamics in pregnant women – is a unified theory for pre-eclampsia possible
12
   Kamalipour.H, MD Guidelines on skin antisepsis before central neuraxial blockade
13
  Kamalipour.H, MD 

A novel device for target controlled administration and reflection of desflurane – the Mirus

14
   Kamalipour.H, MD Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade : Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland Obstetric Anaesthetists’ Association Regional Anaesthesia UK Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland
15
  Kamalipour.H, MD  Patient information sheet for plasma cholinesterase deficiency
16
   Kamalipour.H, MD Using sublingual ultrasound to predict laryngoscopy view
17
  Kamalipour.H, MD  Does the type of laryngoscope blade matter when grading the glottic view
18
   Kamalipour.H, MD

Intrathecal opioids and fetal heart rate abnormalities

19
  Kamalipour.H, MD  A systems solution for preventing incorrect intrathecal injection
20
   Kamalipour.H, MD Novel use of the PECS II block for upper limb fistula surgery
21
  Kamalipour.H, MD  ‘Special’ fluids
22
   Kamalipour.H, MD Sleep deprivation in intensive care units
23
  Kamalipour.H, MD  Isoflurane, driving and walking down the street
24
   Kamalipour.H, MD A new definition of ‘anaesthesia
25
 October 2014 • Volume 69 • Issue 10
  Kamalipour.H, MD  Beware the Boojum: the NAP5 audit of accidental awareness during intended general anaesthesia
26
   Kamalipour.H, MD The 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: protocol, methods and analysis of data
27
  Kamalipour.H, MD  The 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: summary of main findings and risk factors
28
   Kamalipour.H, MD The 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: patient experiences, human factors, sedation, consent and medicolegal issues
29
  Kamalipour.H, MD  Physiological morbidity associated with hip fracture
30
  Kamalipour.H, MD  Pecs II or serratus plane block
31
   Kamalipour.H, MD Ultrasound-guided rectus sheath catheter placement
32
  Kamalipour.H, MD  The effects of inhalational anaesthetics on the bronchial vasculature in asthma
33
   Kamalipour.H, MD Infant Airtraq® for adult bougie placement
 34
  Kamalipour.H, MD  A novel technique for the insertion of a Hunsaker Mon-Jet catheter
35
   Kamalipour.H, MD Difficult airway management and the risk of vicarious liability
36
  Kamalipour.H, MD  Oral morphine is a prescription-only medicine
37
   Kamalipour.H, MD Paediatric codeine use after adenotonsillectomy
38
  Kamalipour.H, MD  Magnetic resonance imaging safety of Epilong Soft epidural catheters
39
   Kamalipour.H, MD Fractured intravenous cannula
40
 September 2014 • Volume 69 • Issue 9
  Kamalipour.H, MD  How important is peri-operative hypertension?
41
   Kamalipour.H, MD Analgesic efficacy of pre-operative stellate ganglion block on postoperative pain relief: a randomised controlled trial
42
  Kamalipour.H, MD  Clinical and economic impact of a switch from high- to low-volume renal replacement therapy in patients with acute kidney injury
43
   Kamalipour.H, MD Does individual experience affect performance during cardiopulmonary resuscitation with additional external distractors?
44
  Kamalipour.H, MD  The intubation scoop (i-scoop) – a new type of laryngoscope for difficult and normal airways
45
   Kamalipour.H, MD Contractile elements in muscular fascial tissue – implications for in-vitro contracture testing for malignant hyperthermia
46
  Kamalipour.H, MD  General anaesthetics and the developing brain: an overview
47
   Kamalipour.H, MD Comparative efficacy and safety of the Ambu® AuraOnce™ laryngeal mask airway during general anaesthesia in adults: a systematic review and meta-analysis
48
  Kamalipour.H, MD  Interventions to reduce tourniquet-related ischaemic damage in orthopaedic surgery: a qualitative systematic review of randomised trials
49
   Kamalipour.H, MD Quality and safety in healthcare – a challenge accepted
50
  Kamalipour.H, MD ‘In somno securitas – semper vigilans’?
51 
  Kamalipour.H, MD Retrospective studies provide valuable information
52 
  Kamalipour.H, MD  Continuous posterior TAP analgesia after laparoscopic colorectal surgery
 53
  Kamalipour.H, MD  TAP block terminology
54
   Kamalipour.H, MD Subcostal TAP block and postoperative respiratory function after abdominal surgery
55
  Kamalipour.H, MD  Anaesthesia-related outcome after hip fracture
56
   Kamalipour.H, MD Cognitive aid for malignant hyperpyrexia
57
  Kamalipour.H, MD  SonixGPS – the role of operator experience
58
   Kamalipour.H, MD The effect of general anaesthesia on memory in children
59
  Kamalipour.H, MD  Driving advice after isoflurane anaesthesia
60
  Kamalipour.H, MD  Problem with Portex ‘loss of resistance’ syringes
61
  Kamalipour.H, MD  Challenging Concepts in Anaesthesia: Cases with Expert Commentary
 62
 August 2014 • Volume 69 • Issue 8
  Kamalipour.H, MD
Monitoring (un)consciousness: the implications of a new definition of ‘anaesthesia
 63

Kamalipour.H, MD
A nomogram for calculating the maximum dose of local anaesthetic
 64

Kamalipour.H, MD  Monitoring the brain: processed electroencephalogram and peri-operative outcomes
 65
Kamalipour.H, MD
Supraglottic airway use by lifeguards
66

Kamalipour.H, MD
Should supraglottic airway devices be used by lifeguards at all?
67

 Kamalipour.H, MD Desflurane vapour discolouration
68
  Kamalipour.H, MD
Epidural anaesthesia and analgesia for liver resection
 69
  Kamalipour.H, MD
Other potential uses of serratus anterior plane block
 70

Kamalipour.H, MD
Is 10 litres of 4% dextrose in 0.18% saline NICE?
71

Kamalipour.H, MD  Infant Airtraq for adult bougie placement
72
 Kamalipour.H, MD Common sense medicine and cerebrospinal lavage
 73
  Kamalipour.H, MD  Opening Portex EpifuseTM connectors
74
   Kamalipour.H, MD Anaesthesia induction – kid's play
75
July 2014 • Volume 69 • Issue 7
 Kamalipour.H, MD Codeine in mothers and children: where are we now?
76
   Kamalipour.H, MD The endothelial glycocalyx: a review of the vascular barrier
77
  Kamalipour.H, MD  Timing of post-dural puncture headache symptoms
 78
 Kamalipour.H, MD Accidental dural puncture: patch or wait?
78
   Kamalipour.H, MD Aseptic precautions for epidural blood patch
79
  Kamalipour.H, MD  Evidence-based fluid optimisation?
80
  Kamalipour.H, MD  Fluid responsiveness in healthy volunteers: data precision and significance
81
  Kamalipour.H, MD  Wrongly connected cylinder oxygen supply
82
  Kamalipour.H, MD  Ventilator malfunction due to Luer lock misconnection
 83
  Kamalipour.H, MD  Extended roles for videolaryngoscopy
84
   Kamalipour.H, MD Teaching fibreoptic bronchoscopy using smart phones
85
Kamalipour.H
 MD
Efficacy of one-handed ventilation techniques
86
  Kamalipour.H, MD  Scavenging volatiles is not enough to prevent pollution
87
   Kamalipour.H, MD Training anaesthetists about quality improvement
88
  Kamalipour.H, MD  Use of intramuscular morphine in trauma patients
89
   Kamalipour.H, MD Diclofenac sodium in Hartmanns solution
 90
 June 2014 • Volume 69 • Issue 6
  Kamalipour.H, MD  Bundling sleep promotion with delirium prevention: ready for prime time?
 91
  Kamalipour.H, MD  Quality and safety in healthcare revisited: a challenge to anaesthetists  92
  Kamalipour.H, MD  Quality and safety in healthcare revisited: a challenge accepted
93
   Kamalipour.H, MD The effect of a multicomponent multidisciplinary bundle of interventions on sleep and delirium in medical and surgical intensive care patients
 94
   Kamalipour.H, MD Outcome by mode of anaesthesia for hip fracture surgery
95
  Kamalipour.H, MD  Confounding factors in observational hip fracture studies   96
   Kamalipour.H, MD Spinal, or spinal and sedation, for patients with hip fracture?
97
   Kamalipour.H, MD Outcome differences after elective or emergency hip operations
98
  Kamalipour.H, MD  Interpreting national hip fracture data  99
   Kamalipour.H, MD McGrath® series 5 videolaryngoscope evaluation for double-lumen tube intubation
100
  Kamalipour.H, MD  The effects of general anaesthesia on memory in children
101
  Kamalipour.H, MD  Portex Epifuse™ blockage remains a problem
 102
  Kamalipour.H, MD  Ultrasonographic identification of the cricothyroid membrane
 103
  Kamalipour.H, MD  Lung ultrasound artefacts due to oesophageal Doppler monitoring
104
  Kamalipour.H, MD  Unexpected spike in inspired oxygen and anaesthetic agent values
105
Kamalipour.H, MD  Syringe labelling – bridging the gap
106
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia
 Article  Recommended by
Title
.No
Journal of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia
February 2015 . Volume 29. Issue 1
Kamalipour.H, MD  Are Intraoperative Anesthesia Handovers Associated With Harm? Getting to the Heart of the Matter in Cardiac Surgery: The Search for the Hat-Trick of Quality, Safety, and Continuous Improvement  1
 Kamalipour.H, MD Perioperative Management of Patients With Left Ventricular Assist Devices Undergoing Noncardiac Procedures: A Survey of Current Practices  2
 Kamalipour.H, MD Preliminary Experience With Combined Inhaled Milrinone and Prostacyclin in Cardiac Surgical Patients With Pulmonary Hypertension  3
 Kamalipour.H, MD Vasopressin Does Not Raise Cardiac Enzymes Following Cardiac Surgery: A Randomized Double-Blind Clinical Trial  4
 Kamalipour.H, MD Prolonged Mechanical Ventilation After CABG: Risk Factor Analysis  5
 Kamalipour.H, MD Impact of Subglottic Suctioning on the Incidence of Pneumonia After Cardiac Surgery: A Retrospective Observational Study  6
Kamalipour.H, MD  Modified Rapid Shallow Breathing Index Adjusted With Anthropometric Parameters Increases Predictive Power for Extubation Failure Compared With the Unmodified Index in Postcardiac Surgery Patients  7
Kamalipour.H, MD  Questionable Benefit of the Pulmonary Artery Catheter After Cardiac Surgery in High-Risk Patients   8
Kamalipour.H, MD A Review of 364 Perioperative Rescue Echocardiograms: Findings of an Anesthesiologist-Staffed Perioperative Echocardiography Service  9
Kamalipour.H, MD  Real-Time Measurement of Rectal Mucosal Microcirculation During Cardiopulmonary Bypass   10
Kamalipour.H, MD  Evaluation of Cerebral Oxygenation and Perfusion With Conversion From an Arterial-to-Systemic Shunt Circulation to the Bidirectional Glenn Circulation in Patients With Univentricular Cardiac Abnormalities   11
 Kamalipour.H, MD Percutaneous Superior Vena Cava Drainage During Minimally Invasive Mitral Valve Surgery: A Randomized, Crossover Study   12
 Kamalipour.H, MD Preoperative Statin Therapy Decreases Early Mortality in Patients Undergoing Isolated Valve Surgery: Result From a Meta-Analysis  13
 Kamalipour.H, MD Transcatheter Aortic Valve Implantation and Intraoperative Left Ventricular Function: A Myocardial Tissue Doppler Imaging Study   14
 Kamalipour.H, MD Comparison of Postoperative Sore Throat and Hoarseness Between Two Types of Double-Lumen Endobronchial Tubes: A Randomized Controlled Trial  15
 Kamalipour.H, MD The Efficacy and Safety of Epidural-Based Analgesia in a Case Series of Patients Undergoing Lung Transplantation  16
Kamalipour.H, MD  Coadministration of Intravenous Remifentanil and Morphine for Post-thoracotomy Pain: Comparison With Intravenous Morphine Alone  17
 Kamalipour.H, MD Spinal-Epidural Hematoma Presenting as Paraplegia Following Mitral Valve Surgery: A Case Report  18
Kamalipour.H, MD
Anesthetic Management of the Resection of a Kommerell’s Diverticulum   19
 Kamalipour.H, MD Major Positional Obstruction of the Trachea in a Patient With a Right-Sided Aortic Arch and Kommerell’s Diverticulum  20
Kamalipour.H, MD  Systolic Anterior Motion of the Mitral Valve and Three-Dimensional Echocardiography  21
Kamalipour.H, MD  Perioperative Considerations in the Management of a Patient With Multiple Myeloma Undergoing Aortic Valve Replacement  22
 Journal of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia, 2014
   Kamalipour.H, MD A Retrospective Evaluation of the Use of Video-Capable Double-Lumen Endotracheal Tubes in Thoracic Surgery   1
  Kamalipour.H, MD  A Widened Mediastinum in an Asymptomatic Man with a RemoteHistory of Repaired Type-AAortic Dissection  2
   Kamalipour.H, MD Adaptive Leadership Reacting to Mission-Critical Milestones  3
  Kamalipour.H, MD  An Uncommon Perspective on a Common Congenital Anomaly  4
   Kamalipour.H, MD An Unusual Cause of Severe Mitral Regurgitation in a Patient with Aortic Valve Endocarditis  5
  Kamalipour.H, MD  Anesthesia and LEOPARD Syndrome A Review of Forty-nine Anesthetic Exposures  6
   Kamalipour.H, MD Anesthetic and Perioperative Considerations for Transapical Transcatheter Aortic Valve Replacement  7
  Kamalipour.H, MD  Anesthetic Considerations for Bilateral Lung Transplantation in Mounier-Kuhn Syndrome  8
   Kamalipour.H, MD Anticoagulation for Critically Ill Cardiac Surgery Patients Is Primary Bivalirudin the Next Step   9
  Kamalipour.H, MD  Aortic Valve Replacement Complicated by Bronchial Artery Hemorrhage  10
   Kamalipour.H, MD Cardiac Output Calculation and Three-Dimensional Echocardiography  11
  Kamalipour.H, MD  Cardiopulmonary Bypass in Infants  12
   Kamalipour.H, MD Case2 - Aortic Dissection Real or Artifact  13
  Kamalipour.H, MD  Case3 - Cor Triatriatum Sinister Presenting in Adulthood  14
   Kamalipour.H, MD Comparison of Two Tranexamic Acid Dose Regimens in Patients Undergoing Cardiac Valve Surgery  15
  Kamalipour.H, MD  Decreasing end tidal carbon dioxide in a case of Ascending Aortic Aneurysm  16
   Kamalipour.H, MD Defining Fluid Responsiveness A Guide to Patient-Tailored Volume Titration  17
  Kamalipour.H, MD  Diastolic Dysfunction in Patients Undergoing Cardiac Surgery The Role of Gender and Age-Gender Interaction  18
   Kamalipour.H, MD Drainage of Large Pleural Effusions Increases Left Ventricular Preload  19
  Kamalipour.H, MD  Electrical Bioimpedance Cardiography an old Technology with new Hopes for the Future  20
   Kamalipour.H, MD Foreign Body Located Intraoperatively Using Transesophageal Echocardiography  21
  Kamalipour.H, MD  Implementing Goal-directed Protocols Reduces Length of Stay After Cardiac Surgery  22
   Kamalipour.H, MD Incidence and Risk Factors Associated With Ipsilateral Shoulder Pain After Thoracic Surgery  23
  Kamalipour.H, MD  Inferior Vena Cava Compressionby Retroperitoneal Hematoma During Cardiopulmonary Bypass  24
   Kamalipour.H, MD Inhibition of Premature Ventricular Contractions by Desflurane  25
  Kamalipour.H, MD  Intraoperative Transesophageal Echocardiographic Evidence of SVC Compression by a Bronchogenic Cyst  26
   Kamalipour.H, MD Left Ventricular Outflow Tract Obstruction Is It the Valve or Something Else  27
  Kamalipour.H, MD  Levosimendan Improves Renal Outcomein Cardiac Surgery A Randomized Tria 28
   Kamalipour.H, MD Lung Reperfusion Injury in Patients after Balloon Angiop lasty for Pulmonary Artery Stenosis
29
  Kamalipour.H, MD  Novel Multimodal Approach for Basic Transesophageal Echocardiographic Teaching  30
  Kamalipour.H, MD  One-lung ventilation via tracheostomy and left endobronchial microlaryngeal tube  31
   Kamalipour.H, MD Pathologic Examination of Lambl’s Excrescence  32
  Kamalipour.H, MD  Perioperative Management of Carotid Endarterectomy A Survey of Clinicians’ Backgrounds and Practices  33
   Kamalipour.H, MD Perioperative Management of Patients with DiGeorge Syndrome Undergoing Cardiac Surgery   34
  Kamalipour.H, MD  Polyuria After Cessation of  Vasopressin in a Child After Cardiac Surgery  35
   Kamalipour.H, MD Pulmonary Hypertension and Noncardiac Surgery Implications for the Anesthesiologist  36
  Kamalipour.H, MD  Reassessment of the Natural Evolution and Complications of Temporary Epicardial Wires after Cardiac Surgery  37
   Kamalipour.H, MD Relationship Between Tricuspid Annular Excursion and Velocity  38
  Kamalipour.H, MD  Risk Factor sof Postoperative Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Esophageal CancerSurgery  39
   Kamalipour.H, MD Simultaneous Use of Two Defibrillators for the Conversion of Refractory Ventricular Fibrillation  40
  Kamalipour.H, MD  Successful Perioperative Management of Severe Bleeding from Undiagnosed Acquired Factor VIII Inhibitors  41
   Kamalipour.H, MD Successful Right Ventricular Mechanical Support after Combined Heart-Liver Transplantation  42
  Kamalipour.H, MD  The Thrombotic and Arrhythmogenic Risks of Perioperative NSAIDs  43
   Kamalipour.H, MD The Utility of Atrioventricular Pacing via Pulmonary Artery Catheter During Transcatheter Aortic Valve Replacement  44
  Kamalipour.H, MD  Therapeutic Hypothermia After In-hospital Cardiac Arrest A Critique  45
   Kamalipour.H, MD Three-Dimensional Echocardiography Raising Questions And Providing Answers  46
  Kamalipour.H, MD  Tracheostomy after Cardiac Surgery Timing of Tracheostomy as a Risk Factor for Mortality  47
   Kamalipour.H, MD Type of Anesthesia and Postoperative Delirium After Vascular Surgery  48
  Kamalipour.H, MD  United States Practice Patterns in the Use of Transesophageal Echocardiography During Adult Liver Transplantation  49
   Kamalipour.H, MD Use of the 26-French Double-Lumen Tube for Lung Isolation in Children  50
  Kamalipour.H, MD Future of Awake Cardiac Surgery 51 
  Kamalipour.H, MD Late Diagnosis of Congenital Methemoglobinemia in an Elderly Patient During Cardiac Surgery
52 
  Kamalipour.H, MD  Preoperative Hemoglobin Level As a Predictor of Mortality After Aortic Valve Replacement Surgery  53
  Kamalipour.H, MD  Preoperative Hemoglobin Level As a Predictor of Mortality After Aortic Valve Replacement Surgery: Reply 54
   Kamalipour.H, MD Difficulty in Management of Takotsubo Cardiomyopathy 55
  Kamalipour.H, MD  Reply: Pitfalls in Management of Postoperative Takotsubo Cardiomyopathy: Trying to Put Out the Fire 56
   Kamalipour.H, MD When I Do a TEE, Am I Ready for What Comes Next 57
  Kamalipour.H, MD  Entrapped Thrombus in a Patent Foramen Ovale  After Transurethral Resection of Prostate: A Ticking Time Bomb 58
   Kamalipour.H, MD Focused Assessed Transthoracic Echocardiography for the Diagnosis of Fat Embolism in an Orthopedic Patient With Hip Hemiarthroplasty 59
  Kamalipour.H, MD  Acute Limb Ischemia and Transesophageal Echocardiography: Making a Case 60
  Kamalipour.H, MD  Retraction of “A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Study Assessing the Anti-Inflammatory Effects of Ketamine in Cardiac Surgical Patients” 61
  Kamalipour.H, MD  Hemodynamic Transesophageal Echocardiography in Left Ventricular Assist Device Care: A Complementary Technology   62
  Kamalipour.H, MD
Use of Multimodal Imaging in the Management of Tumor Embolism From the Inferior Vena Cava Through the Right Heart in a Patient With Renal Cell Carcinoma   63

Kamalipour.H, MD
Transesophageal Echocardiographic Monitoring During Vascular Surgery in a Patient With Unanticipated Critical Aortic Stenosis
 64

Kamalipour.H, MD  Retraction of “A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Study Assessing the Anti-Inflammatory Effects of Ketamine in Cardiac Surgical Patients”
 65
Kamalipour.H, MD
Reducing Acute Kidney Injury Through Risk Factor Modification? It’s No Small Task
66

Kamalipour.H, MD
Pulmonary Dysfunction After Lung Transplantation: The Dilemma of Coexisting Mitral Regurgitation
67

 Kamalipour.H, MD Intraoperative Transesophageal Echocardiography: Monere to Decidere
68
  Kamalipour.H, MD
Prevention of Gastrointestinal Injury by Glutamine in Cardiac Surgery: Negative Results of Pilot Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study
 69
  Kamalipour.H, MD
Transesophageal Perforation After Transesophageal Echocardiography in a Malnourished Patient and Repair with an Esophageal Stent
 70

Kamalipour.H, MD
Revisiting the Question of the Appropriate Left Double-Lumen Endobronchial Tube Size for an Individual Patient
71

Kamalipour.H, MD  TEE Recognition of a Large Left Hemothorax
72
 Kamalipour.H, MD Double-Lumen Tube Defect: Hard to Detect During Typical Use
 73
  Kamalipour.H, MD  Intraoperative Transesophageal Echocardiography Diagnosis of Concomitant Hypertrophic Cardiomyopathy With Anomalous Insertion of a Papillary Muscle Band to the Interventricular Septum in a Patient for Aortic Valve Replacement
74
   Kamalipour.H, MD Association between Adenosine Diphosphate-Induced Platelet Aggregation and Bleeding Outcome in Coronary Artery Surgery
75
 Kamalipour.H, MD Response to letter by Petricevic et al regarding “Adenosine Diphosphate-Induced Single-Platelet Count Aggregation and Bleeding in Clopidogrel-Treated Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting”
76
   Kamalipour.H, MD Thromboelastograph with Platelet Mapping and Prediction of Postoperative Chest Tube Amount in Patients Undergoing Coronary Artery Surgery
77
  Kamalipour.H, MD  In Response: Thromboelastograph with Platelet Mapping and Prediction of Postoperative Chest Tube Amount in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
 78
 Kamalipour.H, MD Frailty Should Determine Type of Anesthesia in Reducing Postoperative Delirium after Vascular Surgery and Not Vice Versa
78
   Kamalipour.H, MD Type of Anesthesia and Postoperative Delirium after Vascular Surgery: Reply
79
Anesthesia & Analgesia Journal
 Article  Recommended by
Title
.No
 January 2014 • Volume 119 • Number 1
   Kamalipour.H, MD
Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting   1
  April 2014 • Volume 119 • Number 4
   Kamalipour.H, MD Cumulated Time With Low Bispectral Index Values Is Not Related to the Risk of New Cancer or Death Within 5 Years After Surgery in Patients With Previous or Prevailing Malignancy   2
May 2014 • Volume 119 • Number 5
   Kamalipour.H, MD Anesthesia & Analgesia’s Collection on the Perioperative Surgical Home   3
  Kamalipour.H, MD  Cognitive Dysfunction After Fast-Track Hip and Knee Replacement  4
   Kamalipour.H, MD Cognitive Outcome of Surgery Is There No Place Like Home  5
  Kamalipour.H, MD  Enhanced Recovery after Surgery Versus Perioperative Surgical Home  6
   Kamalipour.H, MD Implementation of a Total Joint Replacement-Focused Perioperative Surgical Home  7
  Kamalipour.H, MD  Reduced Length of Hospital Stay in Colorectal Surgery after Implementation of an Enhanced Recovery Protocol  8
   Kamalipour.H, MD Strategies for Net Cost Reductions with the Expanded Role and Expertise of Anesthesiologists in the Perioperative Surgical Home  9
  Kamalipour.H, MD  The Anesthesiologist-Directed Perioperative Surgical Home  10
   Kamalipour.H, MD The Perioperative Surgical Home as a Future Perioperative Practice Model  11
  Kamalipour.H, MD  The Perioperative Surgical Home, How Anesthesiology Can Collaboratively Achieve and Leverage the Triple Aim in Health Care  12
 July 2014 • Volume 119 • Number 1
  Kamalipour.H, MD  Long-Term Psychosocial Outcomes after Intraoperative Awareness with Recall  13
 August 2014 • Volume 119 • Number 2
Kamalipour.H, MD Double Duty: Does Epidural Labor Analgesia Reduce Both Pain and Postpartum Depression 14
   Kamalipour.H, MD Epidural Labor Analgesia Is Associated with a Decreased Risk of Postpartum Depression: A Prospective Cohort Study 15
 November 2014 • Volume 119 • Number 5
  Kamalipour.H, MD 

Anesthesiologists and Substance Use Disorders

 16
  Kamalipour.H, MD 

A Retrospective Assessment of the Incidence of Respiratory Depression After Neuraxial Morphine Administration for Postcesarean Delivery Analgesia: Erratum

17
  Kamalipour.H, MD 

Absolute and Trend Accuracy of a New Regional Oximeter in Healthy Volunteers During Controlled Hypoxia

18
 December 2014 • Volume 119 • Number 6
 Kamalipour.H, MD

Absolute and Trend Accuracy of a New Regional Oximeter in Healthy Volunteers During Controlled Hypoxia

 19
January 2015 • Volume 120 • Number 1 
 Kamalipour.H, MD

Metrology in Medicine: From Measurements to Decision, with Specific Reference to Anesthesia and Intensive Care

 20
February 2015 • Volume 120 • Number 2
 Kamalipour.H, MD

The Impact of Targeted Therapies for Pulmonary Hypertension on Pediatric Intraoperative Morbidity or Mortality

 21
 Kamalipour.H, MD

Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting: Erratum

22
 Kamalipour.H, MD

Medical Advances in the Treatment of Postpartum Hemorrhage: Erratum

 23
 Kamalipour.H, MD

Is Video Laryngoscope-Assisted Flexible Tracheoscope Intubation Feasible for Patients with Predicted Difficult Airway? A Prospective, Randomized Clinical Trial: Erratum

24
مقالات
 Article  Recommended by
Title
.No
Kamalipour.H, MD Pulse wave & Dicrotic notch 2003 
 1

Kamalipour.H, MD 

Acute Aortic Dissection with Intimal Layer Prolapse into the Left Ventricle

2
 
 Kamalipour.H, MD

The Utility of Transesophageal Echocardiography for Detecting Residual Shunt in a Patient Undergoing Atrial Septal Defect Repair

3

Kamalipour.H, MD 

Infundibular Pulmonary Stenosis

4

 Kamalipour.H, MD

Unexpected periaortic cavity during heart surgery

5

Kamalipour.H, MD 

levosimendan in cardiac surgery

6

 Kamalipour.H, MD

Spontaneous Echocardiographic Contrast Indicating Successful Endoleak Management

7
 
Kamalipour.H, MD 

Transesophageal Echocardiography in Adult-Type Bland-White-Garland Syndrome

8

 Kamalipour.H, MD

The “Sandblasting” Effect of Aortic Cannula on Arch Atheroma During 

9

Kamalipour.H, MD

Severe Acute Aortic Regurgutation Due to Aortic Dissection 

 10

Kamalipour.H, MD 

Echocardiographic Evidence of the Brockenbrough Braunwald Morrow Sign After Mitral Valve Repair

 11

 Kamalipour.H, MD

Papillary Fibroelastoma of the Root of the Left Atrial Appendage Found Incidentally by Transesophageal Echocardiography During Cardiac

12

 Kamalipour.H, MD

Echocardiographic Reflections on a Pericardium

13

Kamalipour.H, MD 

Patient Blood Management

14

Kamalipour.H, MD  Ultrasound Guided Central Vein Cannulation: Current Recommendations and Guidelines 15
 
 Kamalipour.H, MD

Lipid Emulsion Infusion Resuscitation for Local

16
 
Kamalipour.H, MD  Central Line
17

ورود به سايت - ثبت نام كاربر
طراحی و اجرا توسط پورتال صفرویک
);
aksaray escort cubuk escort burdur escort canakkale escort corlu escort erzurum escort eskisehir escort gebze escort inegol escort iskenderun escort isparta escort karaman escort kastamonu escort kemer escort kocaeli escort manisa escort konya escort mugla escort rize escort sakarya escort trabzon escort cerkezkoy escort tekirdag escort usak escort balikesir escort